Maatschap Krimpenfort | Sumatralaan 19 | 1217 GP Hilversum | info@maatschapkrimpenfort.nl | tel.:035-6246650| Laatste aanpassing op: 20-09-2021 |© 2021.

Zoals alle kleine en grote organisaties geldt ook voor ons de AVG. Deze gaat op 25 mei officieel in.

Wij hebben een privacystatement op onze site, hebben verwerkersovereenkomsten gesloten en hebben alle veiligheidsmaatregelen nog eens onder de loep genomen en waar mogelijk aangescherpt.

 

Als dat nog niet is gebeurd zal bij uw eerstvolgende periodieke controle gevraagd worden het toestemmingsformulier te tekenen. Daarmee geeft u ons toestemming een dossier bij te houden, zo nodig met uw verzekeraar te corresponderen en zo nodig in overleg te treden of te verwijzen naar een specialist ( orthodontie, kaakchirurgie endodontie ).

Het zou veel tijd sparen als u het formulier nu al wilt downloaden en ondertekenen. Per mail retourneren spaart ons ook weer werk.

In nieuwsbrief 29 kunt u hier veel meer over lezen.

 

 

 

 

Nota’s aan (minderjarige) kinderen

Onlangs is een tandarts berispt omdat hij de nota voor behandeling van een 17 jarige aan de ouders stuurde.

Dit blijkt in strijd met de wet op de privacy!!

De wet  eist, vanaf 16 jaar, expliciet toestemming van een kind om de nota voor medische en dus ook tandheelkundige behandeling  rechtstreeks aan de ouders te sturen. Dit geldt OOK voor begrotingen. Bovendien ligt de beslissing wel of niet behandelen en hoe, volledig bij het kind, ook al is de ouder uiteindelijk verantwoordelijk voor de financiële afhandeling.

Voor 16 en 17 jarigen is dat in onze praktijk geen punt omdat de nota dan altijd direct aan de verzekeraar wordt gestuurd.( tandheelkunde is tot 18 jaar 100% gedekt uit de basisverzekering).

Voor 18 jaar en ouder zullen we dus een schriftelijke toestemming moeten gaan vragen.

Herkent u of uw kind zich in deze situatie zullen wij bij het eerstvolgende bezoek, via dit formulier,  om die toestemming vragen.

Dementie is een wijd verbreid probleem. Één op de 5 mensen krijgen het. Vrijwel iedereen zal er dus mee te maken krijgen.

Dat merken we in de praktijk ook.

Het herkennen en het goed benaderen en begeleiden van mensen met dementie is dus van het grootste belang.

Ook meer weten? op de site www.samendementievriendelijk.nl kan iedereen een soort basiskennis opdoen.

Voor u hebben we de cursus sense and non-sense van bleaching gevolgd.

Is bleken schadelijk ? is het zinvol, en op welke wijze kan je het beste bleken.

 

Een resultaat als dit is meestal niet echt, zeker niet duurzaam.

ALS het zo lukt kost dat pijn en moeite.

Mondcamera

Sinds kort hebben wij de beschikking over een mondcamera. Dit is een klein cameraatje dat foto's van een kaak of een enkele kies kan maken om u beter te kunnen laten zien wat er in de mond zichtbaar en eventueel mis is.

Het kan ons helpen u te laten zien waar tandsteen zit, waar eventueel plaque zit, maar ook wat er mis is met een kies en waarom bepaalde behandelingen wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn.

Ook om bepaalde processen te kunnen monitoren ( verschuiven van tanden, erosie etc.) kan deze camera ingezet worden. Met kleurenfoto's wordt het een stuk eenvoudiger om te kunnen vergelijken tussen nu en eerdere bezoeken.

 

Amalgaamvulling Kroon
Voor en Na verkleuring in kauwvlak

 

                                                  

            

                         

                                               

16 december 2016 hebben we onze nieuwe website online gezet.

Met moderner middelen is de website nu ook met smartphone en tablet goed leesbaar.

 

Het gaat om jaargang 7 nummer 2.

Om onze nieuwsbrieven te kunnen inzien klikt u hier.

Om in de toekomst de nieuwsbrief te ontvangen:

                 

Kort Nieuws