Maatschap Krimpenfort | Sumatralaan 19 | 1217 GP Hilversum | info@maatschapkrimpenfort.nl | tel.:035-6246650| Laatste aanpassing op: 20-09-2021 |© 2021.

Coronavirus (4)

Reguliere tandheelkundige zorg stap voor stap weer van start !!

De praktijken zijn weer open voor personen die geen symptomen of aanwijzingen hebben voor corona besmetting en van wie ook de huisgenoten deze symptomen niet hebben en zij die na besmetting 2 weken klachtenvrij zijn. (=groep A

Voor hen die wel verschijnselen hebben of als hun huisgenoten dit hebben is reguliere tandheelkunde nog NIET mogelijk.(=groep B)

Hervatten van de zorg geschiedt dus op strikte voorwaarden.

Zo houden we Corona buiten de praktijk en blijven u en wij gezond !!

Om vast te stellen in welke groep u thuishoort zal u een paar dagen voor uw afspraak een mail van ons ontvangen, met daarin een link naar een aantal (gezondheids) vragen.

U dient deze eerlijk en uiterlijk 24 uur voor uw afspraak te beantwoorden en aan ons te sturen. ZONDER deze gegevens mogen we u niet tot de praktijk toelaten.

Kort Nieuws