Maatschap Krimpenfort | Sumatralaan 19 | 1217 GP Hilversum | info@maatschapkrimpenfort.nl | tel.:035-6246650| Laatste aanpassing op: 20-09-2021 |© 2021.

Patiëntenenquête

 

Om de kwaliteit van tandheelkundige zorg hoog te houden kunnen tandartsen zich aansluiten bij het KRT (KwaliteitsRegister Tandartsen https://tandartsregister.nl/ ).

Dat is niet vrijblijvend, inschrijven en ingeschreven blijven betekent voldoen aan een aantal normen.

De belangrijkste zijn:

* Voldoende bij- en nascholing zodat zowel tandarts als patiënt verzekerd zijn van kennis en kunde die up to date is.

* Collegiale visitatie. Dat wil zeggen dat een groep tandartsen de praktijk bezoekt en een oordeel velt over het reilen en zeilen in die praktijk.

* Patiëntenenquête. Onderzoek naar wat patiënten van de praktijk vinden.

Door de laatste twee onderdelen wordt zowel van de klanten kant als van de professionele kant de kwaliteit beoordeeld en kunnen er zo nodig verbeteringen plaatsvinden.

 

In de maand juni is de patiëntenenquête uitgevoerd. Wellicht heeft u een uitnodiging ontvangen en wellicht heeft u zelfs wel meegedaan.

De patiëntenenquête wordt door een EXTERN bedrijf volgens de regels en vraagstelling van de KRT afgenomen. Wij hebben een paar klachten gehad van mensen die het vervelend vonden dat de uitnodiging op zondag werd gestuurd. We begrijpen dat en zullen het uitvoerende bedrijf tippen dat in het vervolg liever op een doordeweekse dag te doen. Ook de vraagstelling was wellicht niet altijd duidelijk. Helaas hebben we daar zelf geen invloed op.

Maar nu het resultaat. We zijn daar best trots op: waar de norm 3 is werd op de twintig vragen een score van minimaal 4.08 en maximaal 4.58 behaald. ( max. 5) Dat is goed tot zeer goed !! Dank u allen hartelijk voor uw medewerking. Mocht u behoefte hebben opmerkingen nader toe te lichten ( er is altijd wel een reactie die behoorlijk buiten het gemiddelde ligt ) bent u daartoe uiteraard van harte uitgenodigd.

Mocht u belangstelling hebben voor de uitslag, u vindt hem hier.

Kort Nieuws