Maatschap Krimpenfort | Sumatralaan 19 | 1217 GP Hilversum | info@maatschapkrimpenfort.nl | tel.:035-6246650| Laatste aanpassing op: 20-09-2021 |© 2021.

AVG

Zoals alle kleine en grote organisaties geldt ook voor ons de AVG. Deze gaat op 25 mei officieel in.

Wij hebben een privacystatement op onze site, hebben verwerkersovereenkomsten gesloten en hebben alle veiligheidsmaatregelen nog eens onder de loep genomen en waar mogelijk aangescherpt.

 

Als dat nog niet is gebeurd zal bij uw eerstvolgende periodieke controle gevraagd worden het toestemmingsformulier te tekenen. Daarmee geeft u ons toestemming een dossier bij te houden, zo nodig met uw verzekeraar te corresponderen en zo nodig in overleg te treden of te verwijzen naar een specialist ( orthodontie, kaakchirurgie endodontie ).

Het zou veel tijd sparen als u het formulier nu al wilt downloaden en ondertekenen. Per mail retourneren spaart ons ook weer werk.

In nieuwsbrief 29 kunt u hier veel meer over lezen.

 

 

 

 

Kort Nieuws