Maatschap Krimpenfort | Sumatralaan 19 | 1217 GP Hilversum | info@maatschapkrimpenfort.nl | tel.:035-6246650| Laatste aanpassing op: 20-09-2021 |© 2021.

Toestemming nota's vanaf 16 jaar

Nota’s aan (minderjarige) kinderen

Onlangs is een tandarts berispt omdat hij de nota voor behandeling van een 17 jarige aan de ouders stuurde.

Dit blijkt in strijd met de wet op de privacy!!

De wet  eist, vanaf 16 jaar, expliciet toestemming van een kind om de nota voor medische en dus ook tandheelkundige behandeling  rechtstreeks aan de ouders te sturen. Dit geldt OOK voor begrotingen. Bovendien ligt de beslissing wel of niet behandelen en hoe, volledig bij het kind, ook al is de ouder uiteindelijk verantwoordelijk voor de financiële afhandeling.

Voor 16 en 17 jarigen is dat in onze praktijk geen punt omdat de nota dan altijd direct aan de verzekeraar wordt gestuurd.( tandheelkunde is tot 18 jaar 100% gedekt uit de basisverzekering).

Voor 18 jaar en ouder zullen we dus een schriftelijke toestemming moeten gaan vragen.

Herkent u of uw kind zich in deze situatie zullen wij bij het eerstvolgende bezoek, via dit formulier,  om die toestemming vragen.

Kort Nieuws