Maatschap Krimpenfort | Sumatralaan 19 | 1217 GP Hilversum | info@maatschapkrimpenfort.nl | tel.:035-6246650| Laatste aanpassing op: 12-10-2021 |© 2021.

Reguliere tandheelkundige zorg stap voor stap weer van start !!

De praktijken zijn weer open voor personen die geen symptomen of aanwijzingen hebben voor corona besmetting en van wie ook de huisgenoten deze symptomen niet hebben en zij die na besmetting 2 weken klachtenvrij zijn. (=groep A

Voor hen die wel verschijnselen hebben of als hun huisgenoten dit hebben is reguliere tandheelkunde nog NIET mogelijk.(=groep B)

Hervatten van de zorg geschiedt dus op strikte voorwaarden.

Zo houden we Corona buiten de praktijk en blijven u en wij gezond !!

Om vast te stellen in welke groep u thuishoort zal u een paar dagen voor uw afspraak een mail van ons ontvangen, met daarin een link naar een aantal (gezondheids) vragen.

U dient deze eerlijk en uiterlijk 24 uur voor uw afspraak te beantwoorden en aan ons te sturen. ZONDER deze gegevens mogen we u niet tot de praktijk toelaten.

Op 31 maart heeft de overheid besloten de duur van de maatregelen om het coronavirus te stoppen te verlengen tot en met 28 april.

Dat betekent dat de regelingen zoals deze golden tot 6 april van kracht blijven. ZEKER voor hen die tot de kwetsbaren behoren. Dat zijn mensen > 70 jaar, en mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes, long en hartziekten etc.  Iedereen die een afspraak met ons heeft in de periode 6 t/m 28 april krijgt tijdig persoonlijk bericht van ons. Let op: onze branche vereniging is aan het uitzoeken hoe het zit met NIET kwetsbare patiënten. Zij laten ons dat uiterlijk donderdag 2 april in de middag weten.

Heden rond 18:00u heeft onze branchevereniging tandartsen geadviseerd alle reguliere afspraken af te zeggen en alleen nog SPOEDhulp te verlenen.

Dat betekent dat alle afspraken tot zeker 6 april komen te vervallen!!  uiteraard krijgt u hier nog persoonlijk bericht van.

Zo mogelijk maken we voor na die datum een nieuwe afspraak of we sturen u een link waarmee u zelf een afspraak kan inplannen.

 

In onze nieuws brief van maart 2020 vindt u alles over het coronavirus !!

 

Om de kwaliteit van tandheelkundige zorg hoog te houden kunnen tandartsen zich aansluiten bij het KRT (KwaliteitsRegister Tandartsen https://tandartsregister.nl/ ).

Dat is niet vrijblijvend, inschrijven en ingeschreven blijven betekent voldoen aan een aantal normen.

De belangrijkste zijn:

* Voldoende bij- en nascholing zodat zowel tandarts als patiënt verzekerd zijn van kennis en kunde die up to date is.

* Collegiale visitatie. Dat wil zeggen dat een groep tandartsen de praktijk bezoekt en een oordeel velt over het reilen en zeilen in die praktijk.

* Patiëntenenquête. Onderzoek naar wat patiënten van de praktijk vinden.

Door de laatste twee onderdelen wordt zowel van de klanten kant als van de professionele kant de kwaliteit beoordeeld en kunnen er zo nodig verbeteringen plaatsvinden.

 

In de maand juni is de patiëntenenquête uitgevoerd. Wellicht heeft u een uitnodiging ontvangen en wellicht heeft u zelfs wel meegedaan.

De patiëntenenquête wordt door een EXTERN bedrijf volgens de regels en vraagstelling van de KRT afgenomen. Wij hebben een paar klachten gehad van mensen die het vervelend vonden dat de uitnodiging op zondag werd gestuurd. We begrijpen dat en zullen het uitvoerende bedrijf tippen dat in het vervolg liever op een doordeweekse dag te doen. Ook de vraagstelling was wellicht niet altijd duidelijk. Helaas hebben we daar zelf geen invloed op.

Maar nu het resultaat. We zijn daar best trots op: waar de norm 3 is werd op de twintig vragen een score van minimaal 4.08 en maximaal 4.58 behaald. ( max. 5) Dat is goed tot zeer goed !! Dank u allen hartelijk voor uw medewerking. Mocht u behoefte hebben opmerkingen nader toe te lichten ( er is altijd wel een reactie die behoorlijk buiten het gemiddelde ligt ) bent u daartoe uiteraard van harte uitgenodigd.

Mocht u belangstelling hebben voor de uitslag, u vindt hem hier.

eind april is onze nieuwe behandeleenheid geïnstalleerd.

Moderner maar vooral met veel meer ruimte voor mensen met rollators en rolstoelen.

 

 

 

In verband met de steeds hogere veiligheidseisen die worden gesteld aan privacy gevoelige gegevens gaan wij dit soort gegevens per email versturen via ZIVVER.

ZIVVER is een maildienst die mail versleuteld verzendt en  controleert of de persoon die de mail wil openen daadwerkelijk de persoon is voor wie de mail is bestemd.

Het gaat om dossiers, declaraties, begrotingen verwijsbrieven en dergelijke.

 Oproepen en minder vertrouwelijke mail zullen op de gebruikelijke wijze zonder code worden verzonden.

 Hoe werkt ZIVVER?

U krijgt een mail met een link naar de inhoud. die link is beveiligd met een SMS-code ( als wij uw 06-nummer hebben) of een afgesproken code.

 Deze laatste code is uw geboortedatum in het formaat dd-mm-jjjj . Bijvoorbeeld : 01-01-2019.

In de notificatiemail staat aangegeven of per sms of per code wordt gewerkt.

zie onderstaande voorbeelden  ( resp SMS en geboortedatum)  Door te klikken kunt u de voorbeelden vergroten) 

LET OP: als u een emailadres gebruikt dat ook door uw echtgeno(o)t(e) of bijvoorbeeld een kind wordt gebruikt kan het zijn dat de sms op de telefoon van één van die huisgenoten binnenkomt. Indien gebruik gemaakt wordt van geboortedatum kan het zijn dat de geboortedatum van één van de andere gebruikers de sleutel is. In die gevallen moet u dat dus even uitproberen!! Dit KAN niet anders in verband met de veiligheid. immers per emailadres kan maar één code worden afgegeven.

SMS   CODE ( dd-mm-jjjj)
 

       

 Omdat iemand voor wie de mail niet is bedoeld niet weet voor wie de mail WEL is bedoeld zullen onbevoegden dus ook de code niet hebben.

 De veiligste manier is de sms-code. Indien wij geen 06 nummer van u hebben verzoek ik u dat alsnog aan ons door te geven.

 

Als u ons een beveiligde email wil sturen kan dat via onderstaande knop.

Pagina 1 van 3

Kort Nieuws