Maatschap Krimpenfort | Sumatralaan 19 | 1217 GP Hilversum | info@maatschapkrimpenfort.nl | tel.:035-6246650| Laatste aanpassing op: 12-10-2021 |© 2021.

  Zie ook  implantaat.nl voor meer informatie                                                                         

In deze voorlichting kunt u lezen wat een implantaat is en welke mogelijkheden er zijn om met behulp van implantaten tanden en kiezen die verloren zijn gegaan, te vervangen. 

                                                                

       

 

WAT IS EEN IMPLANTAAT ?

Feitelijk is een implantaat een kunstwortel.

Een natuurlijke tand of kies bestaat uit een kroon ( zichtbare gedeelte) en een wortel ( het deel dat in de kaak zit en onder het tandvlees schuil gaat).

 


Een Implantaat ( kunstwortel dus) is gemaakt van metaal en/of een keramisch materiaal. Deze materialen worden door het lichaam en het omringende bot goed verdragen. 
Wanneer het bot voldoende aan de kunstwortel is vastgegroeid, kan het implantaat dienen als basis voor een kroon, of dienen als steun voor een gebitsprothese.

Het gedeelte dat op het implantaat en boven het tandvlees zit, wordt de suprastructuur genoemd.

Je zou een implantaat kunnen vergelijken met een plug in de muur. Het implantaat zorgt voor houvast in de kaak. De suprastructuur kan worden gevormd door een kroon, een brug, of een overkappingsprothese.

WELKE PROBLEMEN KUNNEN MET EEN IMPLANTAAT WORDEN OPGELOST ?

Er zijn verschillende situaties waarin implantaten kunnen worden toegepast:

 

 

* Ter vervanging van één enkele tand of kies (als een brug niet mogelijk, of niet wenselijk is)

* Ter vervanging van meerdere tanden of kiezen

Ter vervanging van alle tanden en kiezen. In dit geval zijn er twee mogelijkheden, te weten een uitneembare constructie (1) of een vaste constructie (2).

1. Een prothese die op de implantaten past. We noemen dit een overkappingsprothese.

            brochure klikprothese

Deze constructie is door de patiënt zelf uitneembaar en goed reinigbaar.

 

2. Er wordt een brug geplaatst die op de implantaten past

Brug wordt volledig vastgeschroefd en kan niet door de patiënt zelf worden uitgenomen. 

Dit is echter zeer lastig te reinigen !!!

BIJ WIE KUNNEN IMPLANTATEN WORDEN TOEGEPAST ?

In principe kunnen implantaten bij iedereen die gezond is worden aangebracht, ongeacht de leeftijd.

 

Er is echter wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor implantaten.

 Deze voorwaarden zijn: 

1. Er moet voldoende bot aanwezig zijn om implantaten in vast te laten groeien. 
2. Wanneer nog eigen tanden of kiezen aanwezig zijn moet het tandvlees rondom deze gebitselementen gezond zijn of gezond kunnen worden gemaakt. 
3. Tot slot is een goede motivatie van de patiënt een absolute voorwaarde voor de behandeling met implantaten. Het is van belang de implantaten en de suprastructuur goed te blijven onderhouden; goed onderhoud en goede mondhygiëne zijn essentieel voor het succes.

HOE VERLOOPT EEN BEHANDELING MET IMPLANTATEN ?

Voordat implantaten kunnen worden aangebracht, vindt uitgebreid vooronderzoek plaats.

 

Er wordt bekeken of de algemene gezondheid implanteren en het vastgroeien van implantaten toelaat.Vervolgens wordt onder andere met behulp van röntgenfoto's de conditie van het kaakbot onderzocht. Er wordt bekeken welk implantaat geschikt is, hoeveel implantaten er nodig zijn en welke suprastructuur kan worden gemaakt. De behandeling zelf verloopt in twee fasen: 
De eerste fase is het plaatsen van een implantaat of implantaten. 
Eerst wordt plaatselijk verdoofd. Daarna wordt het tandvlees losgemaakt zodat het bot zichtbaar wordt. Vaak is het zelfs niet nodig het tandvlees los te maken, maar kan worden volstaan met het stansen van een gaatje in het tandvlees. Vervolgens worden gaatjes in het bot geboord, waarna de implantaten in de opening geschroefd worden. Het tandvlees wordt , indien nodig, tenslotte met hechtingen gesloten. Hoewel de behandeling zelf niet bijzonder belastend is, kan er kort na het inbrengen van de implantaten een lichte zwelling optreden. De napijn is in het algemeen gering. Hiervoor krijgt u zonodig een pijnstillend middel voorgeschreven. 
Soms is het noodzakelijk na het aanbrengen van de implantaten , gedurende 1 á 2 weken, vloeibaar of zacht voedsel te gebruiken.

Na het aanbrengen van de implantaten volgt een 'rustperiode' van drie tot zes maanden, omdat het bot de gelegenheid moet krijgen aan de implantaten vast te groeien. Gedurende die maanden mogen de implantaten niet worden belast. Het is in deze periode meestal mogelijk een tijdelijke voorziening (noodkroon, noodbrug of kunstgebit) te maken. In het geval van een kunstgebit zal dat vrijwel altijd uw bestaande gebit zijn. Uw tandarts zal u hierover vooraf informeren. 
Na de rustperiode volgt de tweede fase, waarin op de implantaten een suprastructuur wordt gemaakt in de vorm van een kroon, een brug of een overkappingsprothese. Meestal zal hiervoor onder plaatselijke verdoving eerst een klein stukje van het tandvlees boven het implantaat worden weggenomen.Bij twee implantaten in de onderkaak voor overkappingsprothese steekt het implantaat met een afdekschroefje vaak direct door het tandvlees heen. Er is dan geen wegschuiven van tandvlees, geen hechtingen en geen tweede fase nodig.

 

HET ONDERHOUD

Een goede mondhygiëne is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten.

 

Naast de dagelijkse mondverzorging is regelmatig bezoek aan tandarts en/of mondhygiënist nodig. 

De tandarts zal aandacht besteden aan: 
* gezondheid van het tandvlees
* het bot rondom de implantaten
* de suprastructuur I in verband met mogelijke slijtage van onderdelen die dan vervangen moeten worden.

VERZEKERINGEN

Voor tandeloze mensen, die al geruime tijd problemen ondervinden van hun kunstgebit (onder ) bestaat er een goede kans dat implantologie (met overkappingsprothese) vrijwel volledig wordt vergoed.

 

 Indien geen vergoeding van de verzekeraar wordt verkregen, zijn de kosten aftrekbaar van de belastingen.

WAT KOST EEN IMPLANTAAT ?

De kosten van een implantaat zijn van een heleboel zaken afhankelijk.

 

Is er voorbehandeling nodig, waaruit bestaat die voorbehandeling. Gaat het om één implantaat of om meerdere. 

( Een tweede implantaat in de zelfde behandelsessie is veel goedkoper dan het eerste doordat voor het tweede implantaat niet alle voorbewerkingen een tweede keer hoeven te worden gedaan).

Daarnaast zijn de kosten van de suprastructuur erg afhankelijk van het type suprastructuur. ( kroon, prothese, brug )

Kortom een begroting zal altijd individueel opgesteld moeten worden.

Een indicatie kunnen we u wel geven : 1600-2000 euro per implantaat INCLUSIEF de suprastructuur dus inclusief prothese, kroon etc.

 

(Zie ook www.implantaat.nl voor meer informatie)