Maatschap Krimpenfort | Sumatralaan 19 | 1217 GP Hilversum | info@maatschapkrimpenfort.nl | tel.:035-6246650| Laatste aanpassing op: 12-10-2021 |© 2021.

CORONA virus

Laatst aangepast op 12 oktober 2021 om 20:00u.

 

Op dit moment gelden er nog steeds regels voor het al dan niet komen naar de praktijk.

De meeste mensen : dat wil zeggen personen die geen symptomen of aanwijzingen hebben voor corona besmetting en niet in thuisquarantaine zijn

(bijvoorbeeld na terugkomst uit hoogrisicogebied) kunnen gewoon komen voor reguliere zorg.

Voor hen die wel verschijnselen hebben is reguliere tandheelkunde NIET mogelijk.

De zorg geschiedt dus nog steeds op  voorwaarden.

Zo houden we Corona buiten de praktijk en blijven u en wij gezond !! Of men wel of niet is gevaccineerd speelt vooralsnog GEEN rol.

 

Voor de duidelijkheid deze regels zijn NIET door ons bedacht maar door onze beroepsorganisatie. Ze staan vermeld in de leidraad mondzorg en corona. Laatste versie 12 oktober 2021 (versie 9.0)

Om vast te stellen in welke groep u thuishoort zal u een paar dagen voor uw afspraak een mail van ons ontvangen, met daarin een link naar een aantal (gezondheids) vragen.

U dient deze eerlijk en uiterlijk 24 uur voor uw afspraak te beantwoorden en aan ons te sturen. ZONDER deze gegevens mogen we u niet tot de praktijk toelaten.

Het formulier vindt u hier .

Zie voor verdere informatie Allesoverhetgebit.nl.

Mocht u in de niet te behandelen groep vallen moeten we uw bezoek uitstellen. Voor mensen met klachten of bewezen corona is spoedhulp mogelijk onder zeer strenge regels en maatregelen. Er zal eerst van alles aan gedaan worden bezoek aan de praktijk uit te stellen middels pijnstillers of andere medicamenten.

  

TANDARTSEN GEVEN GEWOON REGULIERE HULP KLOPT DAT ?

Ja dat klopt maar niet aan iedereen kan reguliere zorg worden verleend.

Slechts aan gezonde personen die geen verschijnselen hebben van verkoudheid of koorts en waarvan ook de gezinsleden geen verschijnselen hebben kan de reguliere zorg worden gegeven.

Voor mensen met een chronische aandoening waardoor COVID-19 ernstiger kan verlopen bestaat de mogelijkheid reguliere tandheelkunde uit te stellen.

 

IS DAT DAN WEL VEILIG ?

 

JA Doordat we een triage doen zorgen we ervoor dat mensen met mogelijke symptomen niet de praktijk betreden. Daartoe wordt een dag voor het bezoek een vragenlijst (liefst digitaal) toegestuurd.

Zo kan een grote groep reguliere zorg krijgen  zonder risico. 

Verder hangt er een landelijk protocol aan de bezoeken vast:

 • Wij verzoeken u precies op tijd te komen.
 • Kom zoveel mogelijk alleen en laat een eventuele begeleider in de auto wachten ( begeleiding van kinderen is uiteraard akkoord)
 • houdt in de wachtkamer 1,5m afstand. Er staan minder stoelen dus moet dat mogelijk zijn. Als er teveel mensen zijn in de wachtkamer zult u even buiten moeten wachten.
 • desinfecteer uw handen met de alcohol in de wachtkamer. Raak daarna niets meer aan ( ook niet uw mobiel !! ) ALS U EEN PROTHESE OF FRAME HEEFT LAAT U DIE IN UW MOND!! WIJ HALEN DIE ER UIT.
 • Probeer zoveel mogelijk om niets aan te raken.

Voor bepaalde behandelingen laten we u eerst spoelen met een desinfecterend mondspoelmiddel.

Bij sommige behandelingen wordt van een rubberdam gebruik gemaakt.

 

HOE WERK IK MEE AAN GOEDE INFECTIEPREVENTIE ?

In november hebben we de nieuwsbrief helemaal besteed aan infectiepreventie.

U vindt de brief hier :  https://sway.office.com/F70TQnc7FDGjHkBd?ref=Link 

WAT IS SPOED ALS IK WEL VERKOUDHEIDSKLACHTEN HEB ?

Neem contact op met de praktijk dan beoordelen we de situatie.

WELKE ALGEMENE MAATREGELEN KAN IK NEMEN ?
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren tissues en gooi deze na gebruik direct in de prullenbak.
 • Raak zo min mogelijk uw gezicht, met name oog, neus en mond aan.
 • was uw handen regelmatig en lang genoeg met zeep.
 • Geef elkaar geen hand.
 • Houdt minimaal 1,5-2 meter afstand van elkaar vermijdt drukte.    
NEEMT U ALS PRAKTIJK VOLDOENDE MAATREGELEN OM BESMETTING TEGEN TE GAAN ?

In de praktijk is het niet gevaarlijk !! maar we nemen zoals u zult merken nog meer hygiëne maatregelen dan normaal.

De wachtkamer en de praktijkruimte doen kaler aan doordat alles wat niet strikt noodzakelijk is ( tijdschriften, folders, monsters etc.) zijn verwijderd.

Ook zullen wij extra brillen en bescherming dragen.

Wij dragen gedurende uw gehele bezoek onze mond-neusmaskers .

Alles om het grote doel te bereiken : het virus indammen.

MOET IK SPECIALE MAATREGELEN NEMEN ALS IK VOOR MIJN AFSPRAAK KOM ?
 • Wij verzoeken u precies op tijd te komen.
 • Kom zoveel mogelijk alleen en laat een eventuele begeleider in de auto wachten ( begeleiding van kinderen is uiteraard akkoord)
 • houdt in de wachtkamer 1,5m afstand. Er staan minder stoelen dus moet dat mogelijk zijn. Als er teveel mensen zijn in de wachtkamer zult u even buiten moeten wachten.
 • desinfecteer uw handen met de alcohol in de wachtkamer. Raak daarna niets meer aan ( ook niet uw mobiel !!)
 • Laat uw prothese of frame in uw mond WIJ halen dat eruit.
 • Raak ook verder uw mond of gezicht niet aan.
 • Probeer zoveel mogelijk om niets aan te raken ( er zijn
 •  nu bijv. GEEN tijdschriften)
WELKE VRAGEN WORDEN GESTELD BIJ DE TRIAGE ?

In verband met de triage worden u de volgende vragen gesteld :

 • Heeft u nu corona of bent u in afwachting van de uitslag van een test?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Bent u in thuisisolatie?

Indien op 1 van deze vragen het antwoord ’ja’ is, wordt de afspraak uitgesteld.

 

Het formulier zelf vindt u hier.

 

 

Nog meer info vindt u op:   

 

 
 
 
 

Kort Nieuws