Bij wie kunnen implantaten worden toegepast? 


In principe kunnen implantaten bij iedereen die gezond is worden aangebracht, ongeacht de leeftijd.

 

Er is echter wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor implantaten.

 Deze voorwaarden zijn: 

1. Er moet voldoende bot aanwezig zijn om implantaten in vast te laten groeien. 
2. Wanneer nog eigen tanden of kiezen aanwezig zijn moet het tandvlees rondom deze gebitselementen gezond zijn of gezond kunnen worden gemaakt. 
3. Tot slot is een goede motivatie van de patiënt een absolute voorwaarde voor de behandeling met implantaten. Het is van belang de implantaten en de suprastructuur goed te blijven onderhouden; goed onderhoud en goede mondhygiëne zijn essentieel voor het succes.