Maatschap Krimpenfort | Sumatralaan 19 | 1217 GP Hilversum | info@maatschapkrimpenfort.nl | tel.:035-6246650| Laatste aanpassing op: 01-07-2020 |© 2020.
  • Heeft U NU corona ?
  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona ?
  • Bent u of één van uw huisgenoten genezen van corona minder dan 2 weken geleden ?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen (ook hooikoorts), (licht) hoesten, keelpijn, benauwdheid, plotseling verlies van reuk- en/of smaakvermogen (zonder neusverstopping). of koorts (boven 38 graden)?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met zulke symptomen ?
  • Bent u in strikte thuisisolatie ? ( bedoeld wordt: u mag ook geen boodschappen doen of een ommetje maken wegens ziekte. )
  • Woont u in een verpleeghuis of een instelling voor mensen met verstandelijke beperking ?
  • Heeft u een aandoening waardoor u tot de zogenaamde risicogroep behoort en u daarom de afspraak liever uitstelt?
  • Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?
  • Tot slot: om te voorkomen dat een robot onze emailbox volstort: